ISO Başdenetçilik Eğitimi Nedir?


Kurum ve kuruluşlar, firmalar kendi alt yapısına uygun yönetim sistemi oluştururlar. Daha sonra bu yönetim sistemini uygularlar. Min 6 ay sonrasında bu yönetim sisteminin varlığını belgelendirmek isterler. Bu süreçte yönetim sistemleri noktasında uluslararası geçerliliği olan belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenirler ve belge sahibi olurlar.

Baş Denetçi belgelendirme kuruluşlarında görev alan ve yukarıda bahsedilen yönetim sistemi süreçlerinin denetlemesini yapan kişiye denir. 

Baş denetçilik eğitimi 5gün/40 saat sürmektedir.