Uluslararası geçerliliği olan bir baş denetçilik sertifikasını aldıktan sonra;

20 adam/gün  bir belgelendirme kuruluşu nezdinde  staj yapmanız gerekmektedir. Bu stajı tamamladıktan sonra belgelendirme kuruluşlarının denetçi havuzlarında yer alarak, ücreti mukabilinde denetimlere gidebilirsiniz.